2014 Jandarma Bayan Astsubay Alımı

2014 Jandarma Bayan Astsubay Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı için bayan astsubay alımı yapacaktır. Bilindiği üzere geçen yıl alım yapılmamıştı. Bize gelen sorularda alım olup olmayacağı sorulmaktaydı. Kılavuz yayınlandı hazırlanan arkadaşlara başarılar Dileriz 20.01.2014 10:35

 Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı için bayan astsubay alımı yapacaktır. Bilindiği üzere geçen yıl alım yapılmamıştı. Bize gelen sorularda alım olup olmayacağı sorulmaktaydı. Kılavuz yayınlandı hazırlanan arkadaşlara başarılar Dileriz

Sözleşmeli Astsubay(Kadın) Alımı

BAŞVURULAR 04 ŞUBAT – 03 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA ADAY TARAFINDAN YALNIZ İNTERNET ORTAMINDA YAPILACAKTIR.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHİ : 04 ŞUBAT – 03 MART 2014

YAZILI SINAV TARİHİ : 05 NİSAN 2014

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI TARİHİ : 21 NİSAN – 16 MAYIS 2014

BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIR

YAZIŞMA ADRESİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞI ANITTEPE KORGENERAL NACİ TINAZ KIŞLASI 06580 ANITTEPE/ANKARA

İNTERNET ADRESİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr

TELEFON NUMARASI

0 312 456 36 30 – 0 312 456 36 31 – 0 312 456 36 23 (MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-18.00 ARASI)

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur.

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………………………………. 1

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ……………………………………………………………………… 1

a. Genel Koşullar

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar ç. Sağlık İle İlgili Koşullar

ç. Diğer Koşullar

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ…………………………………………………………… 3

4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI…………………………………………………………………………………. 3

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR……………………………………………………… 4

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI …………………………………………………… 4

7. UYGULANACAK SINAVLAR ………………………………………………………………………………………… 4

a. Yazılı Sınav

b. İkinci Aşama Seçme Sınavları

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI..

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ……………………

10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ……………………..

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

12. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ………………………

13. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ……………………………………………… ……. 8

14. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARIN KATILACAĞI EGİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ 8

15. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………… ……. 9

16. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM………………………… 10

TABLO – 1 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS

PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI…………………………………………… 11

TABLO – 2 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK ÖNLİSANS

PROGRAM ADLARI VE KOD NUMARALARI………………………………………………………. 12

TABLO – 3 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN BOY- KİLO TABLOSU………………………………. 13

TABLO – 4 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN TSK’DA GÖREVLİ SİVİL

MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ……………………………………………………. 14

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Astsubay (Bayan) ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma sınıfında bayan personel alınacaktır.

Adayların TABLO-1 ve TABLO-2′DE belirtilen önlisans/lisans programlarından mezun ya da ön sözleşme imzalayacağı Temmuz 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda bulunması zorunludur.

TABLO-1 ve TABLO-2′de yer almayan önlisan/lisans programlarından mezun olan / olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

c. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü öğrenim alanının TABLO-2′de olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adayların lisans öğrenim alanları TABLO-2′de bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir.

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve BAYAN olmak,

(2) 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 9′uncu maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak nitelikleri taşımak.”

(3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148′inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,

(5) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(6) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(7) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,

(8) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(9) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile halen görev yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, halen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,

(10) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

(11) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA”

adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

(12) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için TABLO-1′de belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programlarından veya TABLO-2′de belirtilen önlisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Temmuz 2014 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli bayan astsubaylığa başvuruları kabul edilmez.

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,

(4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar:

(1) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 26 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.

(3) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, en az 164 cm. boyunda olmak ve TABLO-3′de belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış

olduğu sınıf ile ilgili “………………… sınıfında sözleşmeli astsubay olur” kararlı sağlık kurulu raporu

almak.

d. Diğer Koşullar:

TSK’da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden “sözleşmeli astsubay olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başvuruların başlaması : 04 Şubat 2014

Başvuruların sona ermesi : 03 Mart 2014

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar 04 Şubat – 03 Mart 2014 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir. Adayların internetten başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar başvurular başladığında Sözleşmeli Astsubay duyuruları bölümünde “Başvuruların internetten nasıl yapılacağı” başlığı altında yayımlanacaktır.

DİKKAT!

İnternetten başvuru işlemleri 03 Mart 2014 tarihinde saat 17.00′de sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir.

c. Halen TSK’da (bayan sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlar, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

Bu adaylar seçme sınavlarının ikinci aşaması olan Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testinde başarılı olmaları durumunda, örneği TABLO-4′de bulunan Nitelik Belgesini görev yaptıkları kıt’a komutanlıklarındaki sicil amirlerine talepte bulunarak, doldurmaları sağlanacak ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülâkat sınavına gelirken kendileri elden getireceklerdir.

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Sözleşmeli Astsubay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile yazılı sınav tarihleri ve yazılı sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 26 Mart 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7. UYGULANACAK SINAVLAR

Sınavlar üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı Sınavı, İkinci aşama Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerini, Üçüncü aşama ise Mülâkat Sınavını kapsamaktadır.

a. Yazılı Sınav:

(1) Yazılı sınav 05 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 26 Mart 2014 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, J.Gn.K.lığı gerek gördüğünde Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.

(3) Yazılı sınavda sözleşmeli astsubay adaylarına, aşağıda belirtilen konulardan ve toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.

(a) Türkçe ve Sözel Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

(b) Matematik ve Sayısal Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

(c) İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

1.Türk Devlet Hayatı, 2.Fikir Hayatı 3.Ekonomik Hayatı 4.İlke ve İnkılâplar

(ç) T.C. Anayasası

(ç) Tarih

(d) Milli Coğrafya

(e) Güncel Olaylar(Yıl içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik

gelişmeler)

(f) Dünya Siyasi Tarihi (ğ) Türkiye Siyasi Tarihi

(g) Osmanlı Siyasi Tarihi

(4) Sınav süresi (60) dakika olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı, baraj puanı aşamayanlar ise başarısız sayılacaktır.

(5) Yazılı sınav sonuçları 14 Nisan 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilân edilecektir.

(6) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.

b. Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri:

Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 21 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak, başarılı olan adaylar 05-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(1) Ön Sağlık Muayenesi;

(a) Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-3′de belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek. Boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar, başarısız sayılacak ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

(c) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri;

(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru Yazılı Sınav Sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(b) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI

YAŞ GRUBUŞINAV (Bayan)MEKİK (Bayan)1500 M.KOŞU (Bayan)
1′İNCİ GRUP 17-25 YAŞ5511 dk. 39 sn.
2′NCİ GRUP 26-30 YAŞ4411 dk. 59 sn.

(c) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb. bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

c. Mülâkat Sınavı ve Mülâkata Gelirken Getirilecek Belgeler;

(1) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 05-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe – ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(2) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;

(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)

(b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için amirleri tarafından tanzim edilmiş ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi. (Örneği TABLO-4′dedir)

(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(ç) Mezun olduğu/olacağı önlisans veya lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin/öğrenim durum belgesinin noter onaylı sureti veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir.

(ç) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti.

(d) Lise Diploması:

(I) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet

fotokopisini veya,

(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini (Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine veya mezun olduğu lise müdürlüğüne onaylatarak) veya,

(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(e) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.

(f) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti.

(ğ) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların belge asılları veya noter onaylı sureti.

(g) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı

sureti.

(ı) Şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi belgesi.

(ğ) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Astubay duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)

(3) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecekler/bulundurmayacaklardır.

(4) Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

(5) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sonuçlar adaylara ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir.

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

Başarılı ilan edilen adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Sağlık Kurulu Muayenesi yapmaya yetki verilen Geçici veya Daimi Askerî Sağlık Muayene

Merkezlerinden Mayıs, Haziran döneminde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “…………………………… sınıfında

Sözleşmeli Astsubay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ

Adayların asıl veya yedek sıralaması katıldıkları seçme sınav notları esas alınarak hesaplanan nota göre yapılmaktadır.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında 2014 yılı Haziran-Ekim ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

12. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

a. Temmuz 2014 ayı içerisinde güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ASIL durumdaki Sözleşmeli Astsubay adaylarına www.jandarma.tsk.tr internet adresinden duyuru yapılacak ve aynı zamanda adayların yazışma adreslerine ön sözleşme yapmak amacıyla davet yazısı gönderilecektir.

b. Asıl adaylardan kontenjanın tamamlanamaması durumunda, YEDEK Sözleşmeli Astsubay adayları başarı sırasına göre davet edilecektir.

c. Kendileriyle ön sözleşme imzalanan Sözleşmeli Astsubay adaylarına kayıt kabul ve askerî eğitime başlama tarihi imzadan sonra tebliğ edilecektir.

13. SÖZLEŞME ASTSUBAYLARIN SÜRELERİ

a. Sözleşmeli olarak alınacak personel ile ilk sözleşmeler dört yıl süreli olarak yapılır. Müteakip sözleşmelerin ise rütbe bekleme süreleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmasına özen gösterilir.

b. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile Jandarma Genel Komutanlığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.

14. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sözleşmeli astsubay adayları muhtemelen Ağustos-Aralık 2014 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığında “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi” (ATASAK)’ne alınacaktır. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay adayları ile ilk dört yıllık sözleşme imzalanacak, 30 Ağustos 2014 tarihi itibariyle Astsubay Çavuş olarak naspedilecekler. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

b. Eğitimi başarı ile bitirerek 30 Ağustos 2014 tarihinde Astsubay Çavuş naspedilen ve kendileri ile sözleşme yapılan astsubaylardan; Jandarma sınıfında olanlar Jandarma Okullar Komutanlığı emrine, atanmayı müteakip, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek kurs süresi içerisinde Mesleki Oryantasyon Eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt’a komutanlıkları emrine atandırılacaklardır.

15. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler aşağıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvuruların başlaması : 04 Şubat 2014

Başvuruların sona ermesi : 03 Mart 2014

Yazılı sınav : 05 Nisan 2014

Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Değerlendirme Testi (FKDT)

ve Mülakat : 21 Nisan-16 Mayıs 2014

Sağlık raporu alma süreci : Mayıs-Haziran 2014

b. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Adayların, Sözleşmeli Astsubay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası 06100 Anıttepe / ANKARA’dır.

Tel.: 312 456 3630 312 456 3631 312 456 3623

Telefon numaraları hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında aranabilir.

16. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar( 191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

TABLO – 1

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI

AÇIKLAMA: Aşağıda yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak diğer lisans düzeyindeki adaylar başvuramaz. Öğrenimini sürdüren adayların ön sözleşme imzalayacağı tarihe kadar (Temmuz 2014) mezun olmaları gerekmektedir.

KODUJANDARMA SINIFI (Kaynak Lisans Programları)KODUJANDARMA SINIFI (Kaynak Lisans Programları)
1Antrenörlük Eğitimi57statistik ve Bilgisayar Bilimleri
2Avrupa Birliği İlişkileri58şletme
3Bankacılık59şletme Bilgi Yönetimi
4Bankacılık Finans60şletme Enformatiği
5Bankacılık ve Finans/Finansman61şletme Mühendisliği
6Bankacılık ve Sigortacılık62şletme Öğretmenliği
7Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği63şletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği
8Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu64şletme-Ekonomi/İşletme-İktisat
9Blgi Teknolojisi65Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
10Blgi ve Belge Yönetimi66Kamu Yönetimi
11Blgisayar67Küresel ve Uluslararası İlişkiler
12Blgisayar Bilimi/ Bilimleri68Makine Mühendisliği
13Blgisayar Bilimi/Bilimleri Mühendisliği69Maliye
14Blgisayar Donanımı ve Teknolojisi70Maliye-Muhasebe
15Blgisayar Mühendisliği71Matematik
16Blgisayar Öğretmenliği72Matematik Mühendisliği
17Blgisayar Sistemleri Öğretmenliği73Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar
18Blgisayar Sistemleri ve Teknolojileri74Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
19Blgisayar Sistemleri ve Ağları75Matematik ve İnformatik
20Blgisayar Teknolojisi Bölümü76Matematik ve İstatistik
21Blgisayar Teknolojisi Öğretmenliği77Matematik-Bilgisayar Programcılığı
22Blgisayar Teknolojisi ve Bilişim sistemleri78Muhasebe
23Blgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi79Muhasebe Bilgi Sistemleri
24Blgisayar ve Enformasyon Sistemleri80Muhasebe ve Denetim
25Blgisayar ve Enformatik Mühendisliği81Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim
26Blgisayar ve Kontrol Öğretmenliği82Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
27Blgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği83Muhasebe-Finansman
28Blgisayar-Enformatik / Bilgisayar ve Enformatik84Muhasebe-İşletme Öğretmenliği
29Blgisayar Uygulamalı Ekonomi85Psikoloji
30Blişim Sistemleri Mühendisliği86Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikolojik Danışma ve Rehberlik
31Blişim Sistemleri ve Teknolojileri87Resim Öğretmenliği/Resim İş Öğretmenliği
32Byoloji88Rekreasyon
33Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri89Sermaye Piyasası / Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme
34Çevre Mühendisliği90Sigortacılık
35Ekonometri91Sigortacılık ve Risk Yönetimi
36Ekonomi92Sistem Mühendisliği
37Ekonomi ve Finans93Siyaset Bilimi
38Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları94Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
39Elektrik Mühendisliği95Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
40Elektrik ve Elektronik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği96Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet
41Elektronik Mühendisliği97Sosyoloji
42Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği98Spor Bilimleri
43Endüstri Mühendisliği99Spor Bilimleri ve Teknolojisi
44Endüstri Sistemleri Mühendisliği100Spor Yöneticiliği
45Fizik101Şehir ve Bölge Planlama
46Fizik Mühendisliği102Tekstil Mühendisliği
47Gıda Mühendisliği103Telekomünikasyon Mühendisliği
48Haberleşme Teknolojisi104Telekomünikasyon Öğretmenliği
49Halkla İlişkiler105Uluslararası İlişkiler
50Halkla İlişkiler ve Reklamcılık106Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
51Halkla İlişkiler ve Tanıtım107Yazılım Mühendisliği
52Harita Mühendisliği108Yönetim Bilimleri
53Hukuk109Yönetim Bilişim Sistemleri
54İktisat110Yönetim ve Organizasyon
55İnşaat Mühendisliği
56İstatistik

TABLO – 2

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI

AÇIKLAMA: Aşağıda yer almayan önlisans programlarından mezun olan/olacak diğer önlisans düzeyindeki adaylar başvuramaz. Öğrenimini sürdüren adayların ön sözleşme imzalayacağı tarihe kadar (Temmuz 2014) mezun olmaları gerekmektedir.___________________________________________________________________________________

KODUJANDARMA SINIFI (Kaynak Önlisans Programları)KODUJANDARMA SINIFI (Kaynak Önlisans Programları)
1102Adalet/Adalet Meslek Eğitimi6114Güvenlik
5307Avrupa Topluluğu1180Haberleşme
5308Banka ve Sigorta Yönetimi1181Haberleşme Teknolojisi
1114Bankacılık1185Halkla İlişkiler
1115Bankacılık ve Sigortacılık1186Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4950Bilgi Güvenliği Teknolojisi8531Halkla İlişkiler ve Tanıtım
8504Bilgi İşlem1187Harita /Harita Teknikerliği
6418Bilgi Teknolojisi1188Harita Kadastro
5310Bilgi Yönetimi1189Harita ve Maden Ölçme
1352Bilgi Yönetimi (İnternet)5337İletişim ve Halkla İlişkiler
6107Bilgisayar5338İnsan Kaynakları
1117Bilgisayar Destekli Muhasebe1201İnşaat
1119Bilgisayar Donanımı8535İnşaat Teknikerliği
8501Bilgisayar Operatörlüğü5339İş İdaresi
1120Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği1205İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
1121Bilgisayar Programcılığı5341İşletme / İşletmecilik
1353Bilgisayar Programcılığı (İnternet)4215İşletme Yönetimi
8506Bilgisayar Programlama8537İtfaiyecilik ve Sivil Savunma
6436Bilgisayar Teknolojileri Bilişim Sistemleri1208İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
8507Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi1209İthalat-İhracat
6417Bilgisayar Teknolojisi1216Karayolu Ulaşımı ve Trafik
1122Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama5346Lojistik
1123Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri4444Lojistik Yönetimi
1124Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama1230Mahalli İdareler
6401Bilişim ve İletişim Teknolojisi1231Mahalli İdareler (Zabıta)
8508Bilişim-Yönetim1235Maliye
5317Borsa ve Finans4445Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
1129Büro Yönetimi6232Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
1130Büro Yönetimi ve Sekreterlik1249Muhasebe
8510Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı4446Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2578Coğrafi Bilgi Sistemleri5351Ofis Teknolojileri ve Yönetimi
1133Çevre8549Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi
6134Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü1254Orta Kademe Yöneticiliği/Yöneticilik
1135Çevre Koruma5353Özel Güvenlik ve Koruma
6431Çevre Temizlik Hizmetleri5355Para ve Sermaye Yönetimi
1137Deniz Elektroniği6271Personel/Personel Yönetimi
1138Deniz Haberleşme5359Savunma ve Güvenlik
1145Dış Ticaret8560Sekreterlik
1146Dış Ticaret ve Avrupa Birliği1303Sigortacılık
1152Elektrik3478Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
1153Elektrik-Elektronik4262Spor Yönetimi
8524Elektrik-Elektronik Teknikerliği1312Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu
1154Elektronik8567Tapu ve Kadastro
6155Elektronik Haberleşme / Haberleşme Teknolojisi6327Telekomünikasyon
5327Elektronik Ticaret1333Ticaret ve Yönetim
1159Endüstriyel Elektronik5371Uçak Elektriği
5330Endüstriyel Otomasyon5417Uçak Elektriği ve Elektroniği
1160Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi5372Uçak Elektroniği
1163Endüstriyel Yönetim1341Ulaştırma
5335Finans4449Ulaştırma ve Otomotiv
8526Finans ve Muhasebe4447Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
6176Genel İşletme5375Uluslararası Lojistik
8528Gıda Kalite/Kalitesi ve Sağlık Kontrolü4448Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
8583Gıda Teknikerliği1342Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
1177Gıda Teknolojisi5376Uluslararası Ticaret
5941Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı1343Uluslararası Ticaret Yönetimi
8530Gümrük İşleri8580Yerel Yönetimler
1178Gümrük İşletme6309Yönetim

TABLO -3

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) ADAYLARI İÇİN BOY- KİLO TABLOSU

BOY (CM)AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
1645169
1655170
1665270
1675371
1685373
1695474
1705475
1715575
1725676
1735677
1745778
1755879
1765880
1775981
1786082
1796083
1806184
1816285
1826286
1836387
1846488
1856488
1866589
1876690
BOY (CM)AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
1886791
1896792
1906893
1916994
1927095
1937096
1947197
1957298
1967299
19773100
19874101
19975102
20076104
20176105
20277106
20378107
20479108
20579109
20680110
20781111
20882112
20983113
21083114
DİKKAT! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu ve eşofman ile ölçülür. Bayanlar için boy alt sınırı 164 cm.

TABLO – 4

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN TSK’NDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER

İÇİN NİTELİK BELGESİ

 

 

GÖREVİ

ADI VE SOYADI

BABA ADI

MEMLEKETİ

DOĞUM TARİHİ

SINIFI

BRANŞI

Kendisinin Fotoğrafı

(Resmi Mühür ve İmza)

Eşinin Fotoğrafı

(Resmi Mühür ve İmza)

SİLAHLI KUVVETLERE GİRİŞ TARİHİ AYLIK DERECE VE KADEMESİ BULUNDUĞU DERECEYE YÜKSELİŞ TARİHİ SİCİL NUMARASI T.C.KİMLİK NUMARASI

SIRA NU.CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER1.SİCİL ÜSTÜ2.SİCİL ÜSTÜ3.SİCİL ÜSTÜ
1.Genel Görünüşü, sosyal durumu
2.Askeri tavır ve hareketi
3.İtaati
4.Görevde sabır ve tahammülü
5.Sadakat ve bağlılığı
6.Tetkik ve etraflıca inceleme merakı
7.Düzgün söz söyleme kabiliyeti
8.Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti
9.Kesin hüküm
10.DOLDURANIN ADI SOYADI : RÜTBESİ : İMZASI VE TARİH :

NOT : 1. Sorular 1 ‘inci, 2′nci ve 3′üncü sicil üstleri tarafından ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde açık olarak cevaplandırılacaktır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

3. Kesin Hüküm : “Sözleşmeli Subaylığa/Astsubaylığa layıktır veya değildir” şeklinde yazılacaktır.

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilecektir.

5. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylar hakkında tanzim edilerek mülâkata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülâkat komisyonuna teslim edilecektir.

6. Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek gönderilecek, bu durumda adaya mülâkata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.

Sözleşmeli Astsubay(Kadın) Alımı


Etiketler: 2014 Jandarma Bayan Astsubay Alımı -Jandarma Bayan Astsubay Alımı 2014

Diğer haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.