Başvuru Tarihleri:
Başlangıç: 19 Aralık 2022
Bitiş: 23 Aralık 2022 Saat: 17.30

1/4
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCISI
GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 adet İçişleri
Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 25 Ocak-03 Şubat 2023 tarihleri arasında
Ankara’da giriş(sözlü) sınavı yapılacak olup, kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/ bölüm ve kontenjanların
dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
A) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları
taşımak,
2- Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.(01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),
4- 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen
puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,
5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre
ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana
sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)
6- Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen şartları taşımaları
kaydıyla en fazla 3 tercihte bulunabilirler.
S.NO FAKÜLTE/ BÖLÜM
KPSS
PUAN
TÜRÜ
ADET
1
Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri, Yerel Yönetimler,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası İlişkiler, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte/
Bölümleri
KPSSP32 54
2 Endüstri Mühendisliği Bölümü KPSSP1 2
3
Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü
KPSSP1 6
4 İletişim Fakültesi KPSSP3 2
5 Hukuk Fakültesi KPSSP4 10
6 İnşaat Mühendisliği Bölümü KPSSP1 2
7 Makine Mühendisliği Bölümü KPSSP1 2
8 Mimarlık (Mimarlık programı) KPSSP1 2
TOPLAM 80
2/4
B) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1-Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları
gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile
üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
2-Başvurular; 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli
internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
3-Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul
edilmeyecektir.
4-E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru”
linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil
bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak
zorundadırlar.
5-Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri e-Devlet
üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya
Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme/düzeltme yapmaları için
mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri
zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.
6-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
7-Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup,
bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri,
askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
8-E–Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru”
linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen
adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://icisleri.gov.tr/personel internet adresinin
“Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları”
bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300 dpi
çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
9-Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu
Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların
başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
10-Başvurular 23 Aralık 2022 tarihi saat: 17:30’ da sona ereceği için modül kapanacak olup,
başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları
“Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen
adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
11- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri
gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların
tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu
yenileyen adayların bu işlemi 23 Aralık 2022 tarihi saat 17:30’dan önce tamamlayarak “Başvurumu
Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların
başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
12- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu
modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda yer
alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi e- Devlet
üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan
3/4
uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman
alabileceklerdir.
13- Adaylar ilan edilen kadro unvanı için başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla ilanda belirtilen
öğrenim bölümlerine göre “Unvan/ Yer Bilgileri” sayfasında yer alan “Talep Edilen Unvan” ve “Talep
Edilen Yer” açılır listesini kullanarak en fazla 3 tercihte bulunabileceklerdir. Adayların açılır listeden
seçmiş oldukları kadro unvanına ilişkin talep edilen her fakülte/bölüm için “Unvan/ Yer Ekle” butonuna
basmaları gerekmektedir.
14- Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen unvan sayısının 4 katı kadar aday belirleme
işlemi; adayların KPSS puan türü/puanı ve tercihlerine göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak tercih etmiş oldukları kadro unvanına ilişkin talep
edilen fakülte/bölüm alanlarından sadece biri için gerçekleştirilecektir.
15- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu
hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
16- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.
C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini(4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun
kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş(sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, giriş(sözlü) sınava
katılım durum bilgisini, giriş(sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri
Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki
“Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir
yazılı bildirim yapılmayacaktır.
“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan
uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle
oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin
“Duyurular” kısmından adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.
Ç)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan ve yukarıda istenilen puan türleri için ayrı ayrı
olmak üzere KPSS puan ve tercih sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine
giren ve komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar, giriş(sözlü)
sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda giriş(sözlü) sınavına alınacaktır.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi
bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz
edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını
kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve
Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler,
giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar
giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması
yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
D) İTİRAZ
Yukarıda belirtilen bölümler kapsamında KPSS puan türleri ve tercih sıralaması esas alınarak
oluşturulan başarı puan sıralamasına göre belirlenen değerlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri
Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki
4/4
“Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların
erişimine açıldığı tarihten itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili
Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
Giriş(sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde
hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan
hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar
değerlendirilecek olup, belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına
iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır.
E) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı
kadar aday arasına giren ve başvuruları komisyonca kabul edilen adaylar, KPSS puan sıralamasına göre
giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50)
puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil
kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
(10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan
üzerinden değerlendirilecektir.
F) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş(sözlü) sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı
sayılır. Giriş(sözlü) sınavında, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların
giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen giriş(sözlü) sınav puanı adayın başarı
puanını oluşturur. Giriş(sözlü) puanları aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan
adaya öncelik verilecektir.
Giriş(sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmayacaktır.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday
sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
Giriş(sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca
belirlenecek tarihte e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.
G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER
Giriş(sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların;
1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği),
2- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını
tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım”
sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)
3- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet
adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurularak imzalanacak “Mal Bildirim
Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden
Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma
haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ